Què som?

El CEMCAT neix de la necessitat de tenir una representació clara i legítima dels Estudiants de Medicina de Catalunya davant de les autoritats i òrgans de govern corresponents. La data de la seva presentació com a associació independent és el 22 de febrer de 2006 després de dos anys de projectes a Lleida, lloc de celebració de les I JEMCAT.


Qui som?

Representació a nivell autonòmic i davant dels òrgans de govern catalans dels Estudiants de Medicina de les set facultats existents a Catalunya i pertanyents a les següents universitats:

  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat de Barcelona
  • Universitat de Lleida
  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat Internacional de Catalunya
  • Universitat de Girona
  • Universitat Pompeu Fabra - Universitat Autonòma de Barcelona

L'òrgan representatiu del estudiants a cada facultat té dret a 4 membres representants al CEMCAT que podran assistir a les dues Assemblees Generals que es realitzen semestralment on tindran veu i vot. Tot i això, aquestes assembles estan obertes a tots els estudiants de medicina.

Què fem?


Representar als estudiants de Medicina de Catalunya davant d'altres associacions i col·lectius així com davant les autoritats catalanes que tenen competències en el tema d Sanitat i Educació.
Cada 6 mesos aproximadament es convoca una Assamblea General que es celebra en una seu itinerant.

Presentació en diapositives
 

ESTATUT DEL CONSELL D'ESTUDIANTS DE MEDICINA DE CATALUNYAREGLAMENT RÈGIM INTERN