dimarts, 2 de gener de 2018

COMUNICAT SOBRE L'ESTAT ACTUAL DE LA SUBVENCIÓ

A principis de novembre denunciavem en un article a Redacción Medica (https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/montoro-aplica-el-155-a-los-estudiantes-de-medicina-de-cataluna--5203) que degut a la intervenció dels comptes de la Generalitat per part del Gobierno Central s’havien bloquejat les subvencions COSPE (Convocatòria Ordinaria de Subvencions a Projectes i Entitats de Caire Social) per part de la Direcció General de Joventut. El CEMCAT és una de les entitats que reben aquesta subvenció, així com moltes altres, que es van veure afectades pel bloqueig.


Pocs dies després, s’anunciava que aquesta quedava desbloquejada, permetent seguir així amb els tràmits de justificació de la mateixa. A continuació, se'ns va enviar un correu electrònic conforme havíem de reenviar la justificacó de la subvenció perquè hi havia unes incongruències que s'havien de modificar. Vam haver de gestionar aquest error i entregar la documentació final a la Generalitat per la seva inspecció. Finalment el 21 de desembre vam rebre la confirmació i l’import final de la subvenció, permetent-nos tancar finalment l’exercici del 2016.

0 Comentaris:

Publica un comentari